ERP софтуер за малък и среден бизнес

Получете пълен контрол върху вашия бизнес със SAP Business One. Оптимизирайте процесите си с помощта на ERP софтуер, който расте заедно с вас.

Цялостно интегрирано ERP решение, което обхваща почти всички аспекти на дейността на една компания, включително финанси, покупки, продажби, складови запаси, управление на взаимоотношения с клиенти.


Доставчик и интегратор на SAP Business One за България е фирма „Елтрейд“ – компания със значителен опит в разработването и внедряването на търговски софтуер.


„Елтрейд“ е с над 20-годишен опит в предлагането на комплекс от услуги, които покриват целия процес по изграждането на системи за управление на различни видове търговски обекти, от внедряването на търговски софтуер до свързването му с различни видове софтуери за управление на бизнеса.

SAP Business One

Краткосрочно внедряване

Висока степен

на сигурност

Анализи в реално време

Достъпна крайна цена

SAP Business One

Като доставчик и интегратор за България, “Елтрейд“ адаптира успешно към Наредба Н-18 ERP софтуера за малък и среден бизнес SAP Business One, разработен от световния лидер в продажбата на софтуерни приложения SAP. 


Компанията ни е първата, успяла да лицензира продукт на SAP съгласно промените в Наредба Н-18, която въведе нови изисквания към софтуерите за управление на фискалните устройства в търговските обекти.


Напомняме, че съгласно новата наредба всички търговски обекти, които използват СУПТО, трябва да го приведат в съответствие с нормативните изисквания, като от 1 октомври 2019 г. софтуерът трябва да управлява всички фискални устройства в търговския обект.


ЕЛТРЕЙД лицензира SAP Business One по Наредба Н-18

Искате да научите повече? Направете запитване и нашите сертифицирани консултанти ще отговорят на всичките ви въпроси.

Управление на складовите запаси

Счетоводство и финансово управление

Управление на връзките с клиенти (CRM)

Бизнес проучване и анализи

Планиране и контрол на покупките 

Производствено планиране

Прочетете повече за функционалните възможности на SAP Business One в нашата брошура.

Функционални възможности

SAP Business One е пакет от предварително конфигурирани основни функции, разработени на база на най-добрите световни бизнес практики в управлението на малки и средни предприятия. Приложението се адаптира и персонализира спрямо конкретните нужди на клиента, като функциите могат да бъдат разширени съобразно определени особености на бизнеса чрез инсталиране на допълнителни опции.

Подобрете всеки аспект от работата на вашата компания, за да отговорите на изискванията на съвременните потребители с помощта на SAP Business One за сектора на потребителските стоки. Прогнозирайте, планирайте и управлявайте търсенето. Осигурете на клиентите продуктите, които те очакват.

Потребителски стоки

Задоволете търсенето на клиентите и намерете нови източници на доходи с решението SAP Business One за промишлено производство. Намалете разходите за закупуване на материали, оптимизирайте производствения цикъл, намалете процента на брака - и ще постигнете по-добри финансови резултати.

Промишлено производство

Предоставяйте на клиентите си постоянно висококачествени услуги, като използвате решението SAP Business One за компании, специализирани в сферата на услугите и консултантската помощ. Оптимизирайте процесите на доставка на услуги, като подобрявате планирането на ресурсите, управлението на проектите, билинга и други.

Услуги

Прогнозирайте търсенето и планирайте снабдяването с решението SAP Business One за търговия на едро и дребно. Усъвършенствайте управлението на складовите наличности и веригата на доставки и ще постигнете по-високо ниво на оперативна ефективност.

Търговия

Браншове

Намерете специфично решение за вашата бизнес сфера със SAP Business One.

Първоначална среща с клиента, на която се уточняват проблемите, които трябва да бъдат разрешени с внедряването на ERP системата, основните нужди на клиента и доколко SAP Business One може да ги покрие. 

Среща с клиента

1

Определят се и се планират основните области, върху които трябва да се фокусира проектът, включително технически въпроси и управлението на самия проект.


Закупуват се лицензи и се предоставя софтуерът.


Инсталира се тестова система.

Планиране на проекта

3

Демонстрация

Провежда се втора среща, на която се прави демонстрация на продукта. Показват се основните функции на ERP системата.

2

Създаване на бизнес план

Дефинират се бизнес процесите и функционалните изисквания на клиента.


Прецизират се първоначалните цели и цялостният график на проекта.


Създава се бизнес план, който да служи като технически и функционален наръчник за следващите фази от внедряването на SAP Business One.

4

Системата се конфигурира.


Извършва се миграция на данните от старата система, ако такава е налична.


Стартира тестването на функционалностите на системата.

Обучение на потребители и администратори.


Фина настройка на SAP Business One.


Завършване на финални тестове и изчистване на отворени въпроси.

Реализация на проекта

5

Финална подготовка

6

Продуктивен старт (Go-live)

7

Мониторинг и поддръжка за договорен период от време.


Оптимизиране на цялостната работа на системата.


Приключване на проекта.

+

Допълнителни консултантски услуги

След продуктивния старт (Go-live) на системата клиентът може да се възползва от допълнителни услуги, предоставени от сертифицираните за SAP Business One консултанти на "Елтрейд", които са предмет на допълнително договаряне.

Процес

Вижте етапите, през които преминава внедряването на SAP Business One.

QALO | Експоненциален растеж със SAP Business One

Snap Drive AS | Драстични подобрения в ефективността на цялата компания със SAP Business One

Snap Drive е норвежка компания, която предлага автосервизни услуги. Фирмата оперира с 21 сервиза и се нуждае от напълно интегрирана система, която да предостави цялостен поглед върху организацията - от поръчки на клиенти до обслужване на партньори. Внедряването на SAP Business One осигурява на компанията повече контрол върху бизнеса, за да могат служителите да съсредоточат усилията си върху своите реални задължения - да ремонтират автомобили.


SAP партньор внедрил системата: Boyum IT

QALO е американска компания, лидер в изработката на функционални сватбени пръстени. Компанията избира SAP Business One, за да постигне експоненциален ръст на продажбите си на едро и да оптимизира електронната си търговия. QALO целят да се превърнат в символ на отдаденост към работата, като предлагат иновативни продукти и първокласно обслужване на клиентите. 


SAP партньор внедрил системата: Clients First Business Solutions

Клиенти

Научете как клиентите на SAP постигат успех със SAP Business One.

Искате да научите повече? Направете запитване и нашите сертифицирани консултанти ще отговорят на всичките ви въпроси.

Свържeте се с нас

Изпратете ни запитване и сертифициран консултант на "Елтрейд" ще се свърже с вас в срок от 1 работен ден.

Контакти:

ПОСЛЕДВАЙ НИ

"Елтрейд" е българска компания с над 20 години опит в производството на касови апарати, разработка на търговски софтуер и изграждане на професионални системи за магазини и ресторанти.


През 2016 година "Елтрейд" става SAP партньор, който локализира и превежда ERP решението за малък и среден бизнес - SAP Business One.

Работно време

Понеделик - Петък

09:00 - 18:00 часа

Copyright © 2018,  Eltrade